Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
1021520
Gospodarka odpadami komunalnymi
 
2016-11-17
Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne

Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne


        Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Górno od 01.11 2016 roku odbiera:

1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKO – KWIAT Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum - Wola  Jachowa 94 A,  26-008 Górno
2. Mirosław Olejarczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: „Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  Mirosław Olejarczyk” - Partnerem Konsorcjum Wola  Jachowa 94 A
    tworzącymi konsorcjum

Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów

Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne i pozostałości  z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zagospodarowywane są w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w msc. Promnik, 26-067 Strawczyn (zarządca instalacji: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. ul. Św. Tekli 62, 26-067 Promnik, gm. Strawczyn)

Odpady zielone przetwarzane są w Regionalnej Instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów  zielonych i innych bioodpadów regionu 4 w msc. Przededworze, 26-020 Chmielnik (zarządca instalacji: Zakład Usług

KP

Urząd Gminy Górno, Górno 169, 26-008 Górno, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie
tel.: +48.41/3023018, fax: +48.41/3023009, email: gmina@gorno.pl, http://www.gorno.pl
NIP: 657-18-24-766, Regon: 000542860
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI