Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
1021517
Najnowsze informacje
 
2016-06-15
Informacje na temat Systemu Zbiórki Opakowań po środkach ochrony roślin, pestycydach itp

 


SYSTEM PSOR

 Systemu Zbiórki Opakowań PSOR to system, w ramach którego zbierane są puste opakowania po środkach ochrony roślin oraz innych środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie.
System Zbiórki Opakowań PSOR funkcjonuje w Polsce od 2004 roku. Jego właścicielem i koordynatorem jest Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR). W ramach Systemu na terenie całej Polski zbierane są opakowania po środkach ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów wodnych lub ludzi oraz po innych środkach niebezpiecznych, wykorzystywanych w rolnictwie.


Zbiórka opakowań prowadzona jest w całej Polsce przez cały rok. Wystarczy aby czyste, trzykrotnie wypłukane opakowania przynieśli do punktu sprzedaży, w którym kupili produkty. Punkty sprzedaży otrzymują worki do zbierania opakowań, a operator Systemu, zapewnia odbiór opakowań. Koszty związane z funkcjonowaniem Systemu ponoszą producenci i importerzy środków ochrony roślin. W 2005 roku zebrano z rynku 25% opakowań po środkach ochrony roślin. Z roku na rok poziom zbiórki wzrastał, by w 2014 r. wynieść blisko 67%. Pod kątem efektywności zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin Polska plasuje się w czołówce krajów europejskich.

OPAKOWANIA PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN A ODPADY KOMUNALNE
Wyniki badania na temat gospodarowania opakowaniami po środkach ochrony roślin pokazują, że 70% rolników postępuje prawidłowo i zwraca opakowania do punktu sprzedaży. Około 12% ankietowanych rolników wyrzuca je ze śmieciami komunalnymi, 6% składuje w gospodarstwie, a 1% spala we własnym zakresie. Takie postępowanie jest niezgodne z prawem i zagrożone karą grzywny. Działania PSOR mają na celu dotarcie z informacją do wszystkich użytkowników i wyrobienie prawidłowych nawyków postępowania z odpadami opakowaniowymi po wykorzystanych środkach ochrony roślin.


Poniżej znajdują się linki do materiałów filmowych o Systemie PSOR (możliwość wykorzystywania, za podaniem praw autorskich: System Zbiórki Opakowań PSOR):
Jak to się robi – zasady zbiórki opakowań - Film na Youtube
Pomysłowy Rolnik Jan  - Film na YouTube
Liczy się każde opakowanie - Film na YouTube
Liczy się każde opakowanie (dłuższa wersja) - Film na YouTube

Dodatkowe informacje na temat Systemu PSOR oraz obowiązków wynikających z przepisów dotyczących gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, dostępne są na stronie www.systempsor.pl. Zachęcamy do jej odwiedzenia.
Zapraszamy również do kontaktu z nami kontakt@systempsor.pl

- psor_1.jpg- psor_3.jpg

Ł S

Urząd Gminy Górno, Górno 169, 26-008 Górno, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie
tel.: +48.41/3023018, fax: +48.41/3023009, email: gmina@gorno.pl, http://www.gorno.pl
NIP: 657-18-24-766, Regon: 000542860
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI