Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
1021520
Najnowsze informacje
 
2017-02-28
I N F O R M A C J A Dotycząca Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)

 - oze.jpg

W dniu 03.02.2017 roku odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym w Kielcach, dotyczące wspólnych działań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach i Samorządu województwa świętokrzyskiego.

W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Górno Przemysław Łysak, Kierownik Referatu Budownictwa, Geodezji i Rozwoju Infrastruktury Barbara Wołczyk oraz Inspektor ds. Ochrony Środowiska Henryka Rubak i przedstawiciele wszystkich gmin Powiatu.

Z przekazanych informacji przez Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotra Żołądka i pracowników Urzędu Marszałkowskiego wynika, że wysokość dofinansowania dla mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie na budowę Odnawialnych Źródeł Energii na obiektach prywatnych w ramach OZE Regionalnego Programu Operacyjnego wyniesie 60% kosztów kwalifikowalnych netto. Podtrzymano oraz omówiono wskaźniki i kryteria opublikowane m.in. w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPOWŚ na lata 2014-2020 (SZOOP) na stronach internetowych Programu. Zgodnie z założeniami programu maksymalna wysokość dofinansowania mogła wynosić nawet 85% kosztów kwalifikowalnych netto.

Ponadto, informuję, że Urząd Gminy podtrzymuje wielkość swojego dofinansowania w wysokości 1.000,00 zł na jedno gospodarstwo. Pozostałą kwotę inwestycji zapewniają sami uczestnicy projektu.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie podane zostaną z chwilą ogłoszenia naboru wniosków przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego oraz regulaminu konkursu o dofinansowanie projektu. Mamy nadzieję, że wniosek, który złożymy otrzyma dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.

 

ŁP

Urząd Gminy Górno, Górno 169, 26-008 Górno, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie
tel.: +48.41/3023018, fax: +48.41/3023009, email: gmina@gorno.pl, http://www.gorno.pl
NIP: 657-18-24-766, Regon: 000542860
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI