Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
0975725
Najnowsze informacje
 
2017-04-12
Stowarzyszenie PROREW realizuje projekt "Młodzi na start!"

Stowarzyszenie PROREW realizuje projekt „Młodzi na start!" w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn z województwa świętokrzyskiego w wieku 15-29 lat, nie pracujących, nie kształcących się, nie szkolących się. Preferencje w naborze do projektu mają osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, bez wykształcenia wyższego.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności i możliwości zatrudnienia 70 osób młodych w wieku 15-29 lat pozostających bez pracy, zamieszkujących województwo świętokrzyskie.

W ramach projektu realizowane będą m.in. następujące zadania:

– identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu wraz z przygotowaniem Indywidualnych Planów Działania,

– poradnictwo zawodowe w formie warsztatów aktywizacyjno-motywacyjnych z zakresu aktywnego poszukiwania zatrudnienia,

– wysokiej jakości szkolenia (wybierane zgodnie ze ścieżką określoną w IPD) umożliwiające zdobywanie nowych, kwalifikacji/kompetencji, w tym w obszarze regionalnych inteligentnych specjalizacji oraz dodatkowo szkolenia komputerowe,

– staże służące zdobyciu doświadczenia zawodowego,

– indywidualne pośrednictwo pracy

 W czasie trwania szkoleń i staży zawodowych gwarantujemy atrakcyjne stypendia
dla Uczestników!

 UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!!!

Więcej informacji:

http://stowarzyszenieprorew.pl/mlodzi-na-start/

Ponadto informujemy, że biuro projektu znajduje się w Kielcach ul. Ogrodowa 13/4, a szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod numerem telefonu 536-330-799.

Delegatura projektu w Ostrowcu Świętokrzyskim znajduje się pod adresem ul. Świętokrzyska 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel. 730-306-106.

- ulotka_mlodzi_na_start.jpg


Urząd Gminy Górno, Górno 169, 26-008 Górno, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie
tel.: +48.41/3023018, fax: +48.41/3023009, email: gmina@gorno.pl, http://www.gorno.pl
NIP: 657-18-24-766, Regon: 000542860
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI