Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
1009094
Najnowsze informacje
 
2017-04-21
I Gminny Przegląd Małych Form Teatralnych w Języku Angielskim w  Zespole Szkół w Górnie.

W dniu 29 marca 2017 r. w Zespole Szkół w Górnie odbył się I Gminny Przegląd Małych Form Teatralnych w Języku Angielskim. Konkurs został objęty honorowym patronatem Wójta Gminy Górno pana Przemysława Łysaka, który także ufundował nagrody dla zwycięzców. W przeglądzie wzięły udział grupy teatralne ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Górno. Uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich zdolności językowych i artystycznych.

Jury w składzie: pani Barbara Raczyńska (kierownik Samorządowego Centrum Oświaty  w Górnie, pani Anna Szczepańczyk (przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  i Turystyki Rady Gminy Górno), pani Jolanta Gajos (teatrolog), pani Iwona Kucharska (kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Górnie), pan Marcin Rywacki (specjalista ds. języka angielskiego) miało bardzo trudne zadanie. Wszystkie spektakle były dowodem zdolności językowych, recytatorskich, muzycznych i tanecznych uczniów.

 I miejsce zajęła grupa z Zespołu Szkół w Górnie, która zaprezentowała historię pt. „Little Red Riding Hood”, przygotowaną pod kierunkiem pani Joanny Czernikiewicz-Fałdzińskiej. II miejsce zdobyli uczniowie z Zespołu Szkół w Woli Jachowej, prezentując sztukę pt. „The Rainbow”, nad powstaniem której czuwały pani Edyta Kocia i pani Anna Zygadlewicz-Karpeta.  III miejsce przypadło w udziale Zespołowi Szkół w Krajnie, który przedstawił historię zatytułowaną „Water For The World”, przygotowaną przez panią Paulę Woś i panią Magdalenę Wzorek.

Pozostałe drużyny to: Zespół Szkół w Bęczkowie, który przedstawił sztukę pt. „Lottery Ticket” (opiekun: pani Olga Jabłońska), Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedzynie – „The Happy Prince” (pani Ewa Żywiecka), Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Leszczynach – „A New Story of Little Red Riding Hood” (pani Karolina Bugajska-Matys), Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radlinie – „Tiger! Hurry!” (pani Izabela Stępień, pani Agnieszka Luśnia), Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skorzeszycach – „Cinderella” (pani Magdalena Jaśkowska, pani Katarzyna Kletowska).

            Nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Górno pana Przemysława Łysaka wręczył pan Czesław Pytel – zastępca Wójta Gminy Górno, który pogratulował uczestnikom talentu, zaangażowania, pomysłowości oraz umiejętności językowych. Zaprosił jednocześnie uczestników na kolejną edycję konkursu  za rok.

            Działanie to wpisuje się w szereg inicjatyw gminnej oświaty, których przejawem jest też m.in. udział wszystkich placówek szkolnych z terenu w programie ERASMUS+, w ramach którego odbyły się wizyty studyjne nauczycieli i pedagogów w Wielkiej Brytanii, we Włoszech i w Hiszpanii. Jednym w głównych celów tego programu było doskonalenie umiejętności uczestników w zakresie nauczania dwujęzycznego w celu podniesienia umiejętności posługiwania się językiem obcym przez uczniów.

Link do filmu

Joanna Kobiec

 

 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 

Urząd Gminy Górno, Górno 169, 26-008 Górno, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie
tel.: +48.41/3023018, fax: +48.41/3023009, email: gmina@gorno.pl, http://www.gorno.pl
NIP: 657-18-24-766, Regon: 000542860
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI