Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
1009095
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)
 
2017-07-12
W dniu 29 czerwca 2017 roku Wójt Gminy Górno podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.

W dniu 29 czerwca 2017 roku Wójt Gminy Górno podpisał umowę o dofinansowanie projektu WND-RPSW.06.01.00-26-0004/16 pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Górno współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.1. „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Współfinansowanie UE w kwocie 3 108 450,00 zł stanowi 85 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w kwocie 365 700,00 zł stanowi 10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Projekt obejmuje modernizację budynków polegającą na: wymianie pieców na opał stały na kotły spalające biomasę, ociepleniu obiektów, wymianie oświetlenia na energooszczędne, przebudowie systemów grzewczych, systemów wentylacji i klimatyzacji, systemów wodnokanalizacyjnych, instalacji systemów chłodzących, instalacji urządzeń energooszczędnych najnowszej generacji. Termomodernizacją objęty będzie kompleks budynków Urzędu Gminy Górno w ilości 3 szt, budynek Szkoły Podstawowej w Skorzeszycach oraz budynek Zespołu Szkół w Bęczkowie. W 3 budynkach Urzędu zostanie wymienione pokrycie dachowe. Zostanie wykonana głęboka kompleksowa modernizacja zgodnie z wykonanymi audytami energetycznymi. W wyniku termomodernizacji Gmina uzyska duże korzyści mające wpływ na warunki ekologiczne i ekonomiczne. Projekt przyczyni się do poprawy efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Górno a tym samym Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez jej racjonalne wykorzystanie i zmniejszenie sezonowych strat ciepła. Rezultatem realizacji tego projektu będzie uzyskanie niższego zużycia energii m.in. w zakresie ogrzewania, oświetlenia pomieszczeń, ewentualnego  chłodzenia, wentylacji czy przygotowania ciepłej wody. W wyniku prac termomodernizacyjnych zmniejszy się wykorzystanie paliwa w kotłowniach. Przyjęte rozwiązania techniczne zawarte w audytach energetycznych budynków przeznaczonych do termomodernizacji powodują osiągnięcie zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody > 25%. Ogółem zostanie zmodernizowanych energetycznie 5 budynków.

- zds1.jpg

- zds2.jpg

- zds3.jpg

- zds4.jpg

- zds5.jpg

Ł

Urząd Gminy Górno, Górno 169, 26-008 Górno, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie
tel.: +48.41/3023018, fax: +48.41/3023009, email: gmina@gorno.pl, http://www.gorno.pl
NIP: 657-18-24-766, Regon: 000542860
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI