Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
1021510
Najnowsze informacje
 
2017-08-10
Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu pod nazwą: "Pozytywna integracja"

 

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu pod nazwą:

„Pozytywna integracja”

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE BAJA PATATAJA SPÓŁKA CYWILNA MONIKA WOLSKA, IWONA JABŁOŃSKA ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do  projektu „Pozytywna integracja”  realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWŚ 2014-2020 Oś priorytetowa:
RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo; Działanie:
RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia przedszkolnego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego; Poddziałanie:
RPSW.08.03.01 Upowszechnienie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej.

Celem projektu jest wzrost poziomu rozwoju emocjonalnego, społecznego, edukacyjnego 20 dzieci z powiatu kieleckiego w wieku przedszkolnym, w tym dzieci niepełnosprawnych, w okresie 01.08.2017 do 31.08.2018 roku

 

I. Uczestnictwo w projekcie:

 1. Uczestnikiem projektu może być wyłącznie dziecko z gmin powiatu kieleckiego: Kielce, Górno, Miedziana Góra, Morawica, Pierzchnica, Chmielnik, Piekoszów, Daleszyce, Zagnańsk;
 2.  w wieku przedszkolnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty;
 3. Premiowane będą dzieci znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji życiowej:

a)      Dziecko z Zespołem Aspergera, lub autystyczne

b)      Dziecko z inną niepełnosprawnością

c)      Dziecko z rodziny o najniższych dochodach

d)     Dziecko pochodzące z rodziny wielodzietnej

e)      Dziecko żyjące w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu

f)       Dziecko mieszkające na terenach wiejskich

g)      Dziecko rodziców pracujących

 1. W przypadku takiej samej liczby pkt. kryterium rozstrzygającym będzie kolejność zgłoszeń.

 II. Osoby uczestniczące w Projekcie będą mogły skorzystać z następujących bezpłatnych form wsparcia:

 • Zajęcia języka migowego
 • Nauka języka obcego metodą immersji
 • Terapia neurologopedyczna
 • Terapia metodą krakowską
 • Terapia integracji sensorycznej
 • Zajęcia matematyczno-informatyczne,

 III. Szczegółowe wytyczne dotyczące zgłaszania się do udziału w projekcie oraz udziału
w nim określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Pozytywna integracja” dostępny na stronie internetowej www.bajapatataja.pl oraz w Biurze Projektu.

 IV. Składanie formularzy rekrutacyjnych

 1. Formularz rekrutacyjny należy złożyć w Biurze Projektu lub przesłać do Biura Projektu pocztą tradycyjną w terminie od 1.08.2017 r. do 29.08.2017r.[1].
  W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu formularza do realizatora projektu.[2]
 2. Wzór formularza rekrutacyjnego oraz wzór oświadczenia uczestnika projektu dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu www.bajapatataja.pl

 V. Dane adresowe:

 • Biuro Projektu mieści się przy ul. Prostej 13/1B, 25-371 Kielce, godziny przyjęć 6:30 – 17:30.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu +48 413431101,+48 883-318-550 lub adresem e-mail przedszkole@bajapatataja.pl

 ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr1- formularz rekrutacyjny

Załącznik nr2 - deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr3 - oświadczenie uczestnika projektu[1]  Realizator projektu zastrzega sobie prawo zawieszenia rekrutacji w przypadku, gdy liczba wniosków przekroczy dwukrotnie liczbę miejsc w projekcie.

[2] W celu spełnienia potrzeb osób niepełnosprawnych, chcących wziąć udział w  projekcie, dopuszcza się możliwość złożenia dokumentacji rekrutacyjnej w innych formach niż papierowa, w szczególności w formie elektronicznej lub telefonicznej, wg ustalonej procedury z Kierownikiem Projektu.

 

Ł

Urząd Gminy Górno, Górno 169, 26-008 Górno, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie
tel.: +48.41/3023018, fax: +48.41/3023009, email: gmina@gorno.pl, http://www.gorno.pl
NIP: 657-18-24-766, Regon: 000542860
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI