Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
1021517

Pomoc prawna

 

DARMOWA POMOC PRAWNA


 

Dla kogo?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej (kliknij),
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży.

 Co obejmuje?

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w Urzędzie Gminy w Górnie

czynny jest w dniach:

-           poniedziałek,  środa, czwartek, piątek w  godz. od 80-1200 ,                 

-           wtorek od godz. 1300- 1700,

             Prawnik Paulina Rak

 

 

Można udać się również do:

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7 00 - 1100

Adwokat    Katarzyna Kot  
przyjmuje w dniach:
- wtorek w godz. od 7 00 - 1100
Adwokat  Anna Mościcka  
przyjmuje w dniach:
-  czwartek w godz. od 7 00 - 1100
Adwokat   Jakub Sikora
przyjmuje w dniach:
- środa w godz. od 7 00 - 1100
Radca Prawny  Anna Wojtyna   przyjmuje w dniach:      
- poniedziałek w godz. od 7 00 -  do 1100
- piątek w godz. od 7 00 – do 1100

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało organizacji pozarządowej:

czynny w dniach:
poniedziałek, czwartek, piątek w  godz. od 11 00  do 1500
Radca Prawny Adrianna Wilczkowska
wtorek, środa, w  godz. od 11 00  do 1500
Aplikant Andrzej Kostecki

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy PrawnejStarostwo Powiatowe w Kielcach

 

przyjmuje w dniach:

 

 od poniedziałku do piątku w godz. od 7 00 - 1100

 

Adwokat    Patrycja Gutowska - Kochanowska  

 

przyjmuje w dniach:

 

-  piątek w godz. od 7 00 – 1100

 

Adwokat    Marcin Szydziak 

 

przyjmuje w dniach:

 

- poniedziałek w godz. od 7 00 - 1100

 

Radca Prawny  Paweł Koziarz przyjmuje w dniach:  

 

•        wtorek w godz. od 7 00 - 1100

 

•        środa w godz. od 7 00 - 1100

 

•        czwartek w godz. od 7 00 - 1100

 

 

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało organizacji pozarządowej:

 

 przyjmuje w dniach:

 

-  od poniedziałku do piątku w godz. od 1115 – 1515,

 

Aplikant Michał Heinrich

 

 

 

 

Ł
Urząd Gminy Górno, Górno 169, 26-008 Górno, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie
tel.: +48.41/3023018, fax: +48.41/3023009, email: gmina@gorno.pl, http://www.gorno.pl
NIP: 657-18-24-766, Regon: 000542860
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI