Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
1021516

Pliki do pobrania

 

 

2017 rok


Referat Budżetu i Finansów:


W 2017 roku obowiązują stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych określonych Uchwałą Nr XII/137/2015 z dnia 4 grudnia 2015r. oraz Uchwałą Nr XII/138/2015 z dnia 4 grudnia 2015r.

Pokój nr 20

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Wpłat z tytułu podatków należy dokonywać na rachunek bankowy:

BS Daleszyce-Gorno nr 97 8485 0009 2000 0013 2000 0002

Podatek rolny:

 1. Osoby fizyczne - druk informacji w sprawie INRL-1; druk w wersji PDF
 2. Osoby prawne - deklaracja; druk w wersji PDF
 3. Stawka podatku rolnego - uchwała

Podatek od nieruchomości:

 1. Osoby fizyczne - druk informacji w sprawie INRL-1; druk w wersji PDF
 2. Osoby prawne - deklaracja; druk w wersji PDF
 3. Stawki podatku od nieruchomości - uchwała

Podatek leśny:

 1. Osoby fizyczne - druk informacji w sprawie INRL-1; druk w wersji PDF
 2. Osoby prawne - deklaracja; druk w wersji PDF
 3. Stawka podatku leśnego - Komunikat Prezesa GUS
Podatek od środków transportowych:
 1. Deklaracja na podatek od środków transportowych
 2. Załącznik do deklaracji
 3. Podatek od środków transportowych - uchwała

Referat Budownictwa, Geodezji i Rozwoju Infrastruktury


Pokój nr 14 i 17

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o charakterze działki
 2. Wniosek o wydanie postanowienia o podziale działki.
 3. Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału działki.
 4. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.
 5. Wniosek - ustalenie  warunków  zabudowy
 6. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu  z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 7. Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości
 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, wersja PDF
 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, wersja PDF

Referat Spraw Obywatelskich i USC


Pokój nr 6 - Urząd Stanu Cywilnego

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego

UWAGA !!!

Wniosek należy wydrukować dwustronnie (na jednej kartce papieru A4) w nie zmienionej formie. Wniosek drukowany na dwóch oddzielnych kartkach nie zostanie przyjęty!

Wypełniać ręcznie wielkimi literami pismem drukowanym, lub komputerowo - kolorem czarnym.

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych
 2. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska
 3. Wniosek o rejestrację zgonu, który nastąpił poza granicami RP
 4. Wniosek o rejestrację małżeństwa, które nastąpiło poza granicami RP
 5. Wniosek o rejestrację urodzenia, które nastąpiło poza granicami RP
 6. Wniosek o wpisanie do Rejestru Stanu Cywilnego aktu urodzenia sporządzonego poza granicami RP
 7. Wniosek o wpisanie do Rejestru Stanu Cywilnego aktu małżeństwa sporządzonego poza granicami RP
 8. Wniosek o wpisanie do Rejestru Stanu Cywilnego aktu zgonu sporządzonego poza granicami RP
 9. Wniosek o uzupełnienie aktu
 10. Wniosek o sprostowanie aktu
 11. Wniosek o wydanie odpisu skróconego na druku wielojęzycznym aktu
 12. Wniosek - uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego po 1 maja 2004 r w państwach należących do UE
 13. Wniosek - uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego po 1 lipca 2009 r w państwach spoza  UE

 


Pokój nr 4 - działalność gospodarcza i zezwolenia na sprzedaż napojów z alkoholowych

 1. ZGŁOSZENIE - wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
 2. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych brutto
 3. Wniosek o wyd zezwolenia - w trakcie trwania imprezy
 4. Wniosek o wydanie zezwonienia na sprzedaż napojów alkoholowych

 


Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska


Pokój nr 8

 1. Wniosek o dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, pochodzących z budynków znajdujących się na terenie Gminy Górno
 2. Karta informacyjna przedsięwzięcia
 3. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

archiwum 2016 rok


Referat Budżetu i Finansów:


Pokój nr 20

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Wpłat z tytułu podatków należy dokonywać na rachunek bankowy:

BS Daleszyce-Gorno nr 97 8485 0009 2000 0013 2000 0002

Podatek rolny:

 1. Stawka podatku rolnego - uchwała

Podatek od nieruchomości:

 1. Stawki podatku od nieruchomości - uchwała

Podatek leśny:

 1. Stawka podatku leśnego - Komunikat Prezesa GUS
Podatek od środków transportowych:
 1. Podatek od środków transportowych - uchwała

Referat Budownictwa, Geodezji i Rozwoju Infrastruktury


Pokój nr 17

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o charakterze działki, do kancelarii notarialnej.
 2. Wniosek o wydanie postanowienia o podziale działki.
 3. Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału działki.
 4. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.
 5. Wniosek - ustalenie  warunków  zabudowy

Referat Spraw Obywatelskich i USC


Pokój nr 6 - Urząd Stanu Cywilnego

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego

UWAGA !!!

Wniosek należy wydrukować dwustronnie (na jednej kartce papieru A4) w nie zmienionej formie. Wniosek drukowany na dwóch oddzielnych kartkach nie zostanie przyjęty!

Wypełniać ręcznie wielkimi literami pismem drukowanym, lub komputerowo - kolorem czarnym.

 1. Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
 2. Wpis do księgi małżeństw aktu sporządzonego za granicą
 3. Wpis do księgi urodzeń aktu sporządzonego za granicą
 4. Wpis do księgi zgonów aktu sporządzonego za granicą
 5. Ankieta osobowa dotycząca zmiany imienia i nazwiska
 6. Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu piarskiego w akcie stanu cywilnego
 7. Wniosek o wydanie aktu stanu cywilnego
 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia zapewnień

 


Pokój nr 4 - działalność gospodarcza

 1. ZGŁOSZENIE - wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
 2. Klasyfikacja PKD.

Referat Budownictwa, Geodezji i Rozwoju Infrastruktury
Pokój nr 4
 
W N I O S E K - USTALENIE  WARUNKÓW  ZABUDOWY

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska


Pokój nr 8

 1. Wniosek o dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, pochodzących z budynków znajdujących się na terenie Gminy Górno
 2. Karta informacyjna przedsięwzięcia
 3. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

 

Archiwum 2015 rok


Referat Budżetu i Finansów


Podatek rolny:

 1. Osoby fizyczne - druk informacji w sprawie INRL-1
 2. Osoby prawne - deklaracja
 3. Stawka podatku rolnego - uchwała

Podatek od nieruchomości:

 1. Osoby fizyczne - druk informacji w sprawie INRL-1
 2. Osoby prawne - deklaracja - format pdf.
 3. Osoby prawne - deklaracja - aktywny dokument word
 4. Stawki podatku od nieruchomości - uchwała

Podatek leśny:

 1. Osoby fizyczne - druk informacji w sprawie INRL-1
 2. Osoby prawne - deklaracja
 3. Stawka podatku leśnego - Komunikat Prezesa GUS
Podatek od środków transportowych:
 1. Deklaracja na podatek od środków transportowych
 2. Załącznik do deklaracji
 3. Podatek od środków transportowych - uchwała

Archiwum 2014 rok

Podatek rolny:

 1. Osoby fizyczne - druk informacji w sprawie INRL-1
 2. Osoby prawne - deklaracja
 3. Stawka podatku rolnego - uchwała

Podatek od nieruchomości:

 1. Osoby fizyczne - druk informacji w sprawie INRL-1
 2. Osoby prawne - deklaracja - format pdf.
 3. Osoby prawne - deklaracja - aktywny dokument word
 4. Stawki podatku od nieruchomości - uchwała

Podatek leśny:

 1. Osoby fizyczne - druk informacji w sprawie INRL-1
 2. Osoby prawne - deklaracja
 3. Stawka podatku leśnego - Komunikat Prezesa GUS
Podatek od środków transportowych:
 1. Deklaracja na podatek od środków transportowych
 2. Załącznik do deklaracji
 3. Podatek od środków transportowych - uchwała

Archiwum 2013 rok

Podatek rolny:

 1. Osoby fizyczne - druk informacji w sprawie INRL-1
 2. Osoby prawne - deklaracja
 3. Stawka podatku rolnego - uchwała
 4. Komunikat Prezesa GUS

Podatek od nieruchomości:

 1. Osoby fizyczne - druk informacji w sprawie INRL-1
 2. Osoby prawne - deklaracja
 3. Stawki podatku od nieruchomości - uchwała

Podatek leśny:

 1. Osoby fizyczne - druk informacji w sprawie INRL-1
 2. Osoby prawne - deklaracja
 3. Stawka podatku leśnego - Komunikat Prezesa GUS

Podatek od środków transportowych:

 1. Deklaracja na podatek od środków transportowych
 2. Załącznik do deklaracji
 3. Podatek od środków transportowych - uchwała

Archiwum 2012 rok


Archiwum 2011 rok


Archiwum 2010 rok


Archiwum 2009 rok


Archiwum 2008 rok

Urząd Gminy Górno, Górno 169, 26-008 Górno, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie
tel.: +48.41/3023018, fax: +48.41/3023009, email: gmina@gorno.pl, http://www.gorno.pl
NIP: 657-18-24-766, Regon: 000542860
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI