Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
1021518

ZS Bęczków

 

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi

w Zespole Szkół w Bęczkowie

Każde dziecko ma prawo nie tylko do nauki, ale także do sukcesu na miarę jego możliwości.

M. Grzegorzewska

Zespół Szkół w Bęczkowie, położony jest w sercu Gór Świętokrzyskich u podnóża Góry Radostowa i Stróżna z widokiem na Święty Krzyż. To świetna, sprzyjająca bezpieczeństwu lokalizacja.

Nasz Zespół Szkół funkcjonuje od 1 września 2011 roku. Powstał w oparciu o istniejące samodzielnie w jednym budynku: Szkołę Podstawową oraz Gimnazjum. Obecnie w jego skład wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Piotra Ściegiennego, Gimnazjum, Punkt Przedszkolny.

Z dniem 1 września 2015 r. Gimnazjum w Zespole Szkół w Bęczkowieuzyskało status Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi. Inspiracją dla tego pomysłu była wyraźna potrzeba wypływająca ze środowiska lokalnego, gdyż od wielu lat do naszej szkoły uczęszczają uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Idea integracji, włączania, współuczestnictwa stanowiąca obraz humanistycznej kultury społeczeństwa, gdzie każdy człowiek jest wartością samą w sobie i ma możliwość nieograniczonego rozwoju spotkała się także z pełną akceptacją ze strony Władz Gminy Górno.

Nasze Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi oferuje:

 • zajęcia specjalistyczne,

 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,

 • opiekę:

 • pedagoga,

 • surdopedagoga

 • logopedy – neurologopedy,

 • doradcy zawodowego,

 • zajęcia w ramach rewalidacji indywidualnej, terapii pedagogicznej i logopedycznej,

 • wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera oraz zaburzeniami pokrewnymi - od przedszkola do ukończenia gimnazjum,

 • profesjonalny sprzęt i pomoce dydaktyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów,

 • dowóz dzieci z niepełnosprawnością.

Warto nas wybrać również dlatego, że:

 • osiągamy wysokie wyniki na egzaminach gimnazjalnych,

 • dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną,

 • realizujemy innowacje pedagogiczne,

 • oferujemy nietuzinkowe zajęcia pozalekcyjne,

 • uzyskaliśmy wysoką ocenę podczas kontroli kuratoryjnej.

 Wybierając naszą szkołę – Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół w Bęczkowie, przyjazną atmosferę otrzymujesz w pakiecie Spełnionego Ucznia oraz Spokojnego Rodzica!

 „ Salus discipulorum – suprema lex ” Dobro uczniów – najwyższym prawem

 Wszystkie aspekty działalności naszej szkoły zaplanowane i realizowane są w taki sposób, że dobro młodzieży jest naczelną zasadą. Umożliwiamy wszechstronny rozwój intelektualny młodych ludzi, kształtujemy ich wrażliwość, wpajamy uniwersalne wartości etyczne, przygotowujemy do aktywnego udziału zarówno w życiu kulturalnym, jak i umysłowym.

Każdy uczeń ma zapewnione odpowiednie warunki rozwoju umiejętności i postaw, które są niezbędne w dalszym etapie nauki i kształtują wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka oraz środowiska.- plakat.png

 Wioletta Krawczyk

Justyna Pawełoszek

Urząd Gminy Górno, Górno 169, 26-008 Górno, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie
tel.: +48.41/3023018, fax: +48.41/3023009, email: gmina@gorno.pl, http://www.gorno.pl
NIP: 657-18-24-766, Regon: 000542860
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI