Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
1009094

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

W skład referatu wchodzą następujące stanowiska:

 1. Kierownik referatu
 2. Stanowisko ds. rolnictwa
 3. Stanowisko ds. gospodarki wodnej i melioracji
 4. Stanowisko ds. ochrony środowiska

 

Pracą referatu kieruje Kierownik.

Do zakresu działania referatu należy w szczególności:

 1. Administracja w zakresie łowiectwa.
 2. Współpraca z dzierżawcami obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu terenów łowieckich.
 3. Przygotowanie decyzji o przeznaczeniu gruntu nieleśnego lub nieużytku do zalesienia.
 4. Prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej i wykonania obowiązku ubezpieczenia OC rolnika i budynków.
 5. Prowadzenie spraw z zakresu produkcji rolnej i zwierzęcej.
 6. Organizowanie spotkań i szkoleń rolników.
 7. Współpraca z instytucjami działającymi w zakresie rolnictwa m.in. AR; MR; WODR oraz Resortową Komisją Rady Gminy i organizacjami rolniczymi.
 8. Wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów.
 9. Organizacja i prowadzenie spisów rolnych oraz przekazywanie zmian w wykazach indywidualnych gospodarstw i działek rolnych.
 10. Przyjmowanie zgłoszeń o dostrzeżonych objawach chorób zwierząt dziko żyjących, o zachorowaniu zwierząt gospodarskich na chorobę zakaźną, a w przypadku wałęsającego się psa chorego lub podejrzanego o wściekliznę podjęcie starań mających na celu schwytanie lub zabicie.
 11. Prowadzenie spraw związanych z klęskami żywiołowymi w rolnictwie.
 12. Wykonanie zadań z zakresu ochrony i kształtowania środowiska.
 13. Nadzór nad gospodarką odpadami.
 14. Ochrona przed emisjami: hałasem, wprowadzeniem ścieków do wód i do ziemi, wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
 15. Opracowywanie i nadzór nad realizacją planów, programów w zakresie ochrony środowiska
  i zrównoważonego rozwoju oraz opiniowanie planowych inwestycji.
 16. Prowadzenie postępowań związanych z wydaniem decyzji środowiskowych.
 17. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie środowiska.
 18. Wykonywanie zadań związanych ze spółkami wodnymi.
 19. Prowadzenie spraw gospodarki wodnej i ochrony wód.
 20. Prowadzenie spraw dotyczących zmiany stanu wody na gruncie, w tym wydawanie decyzji
  i zatwierdzanie ugod w indywidualnych sprawach.
 21. Wykonywanie zadań z zakresu obronności kraju w sprawach gospodarki rolno – handlowej
  i zaopatrzenia w wodę.
INTERmedi@
Urząd Gminy Górno, Górno 169, 26-008 Górno, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie
tel.: +48.41/3023018, fax: +48.41/3023009, email: gmina@gorno.pl, http://www.gorno.pl
NIP: 657-18-24-766, Regon: 000542860
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI